Podatność CVE-2018-6811


Publikacja: 2018-03-06   Modyfikacja: 2018-03-07

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Citrix NetScaler ADC 10.5, 11.0, 11.1, and 12.0, and NetScaler Gateway 10.5, 11.0, 11.1, and 12.0 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the Citrix NetScaler interface.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Citrix -> Netscaler application delivery controller firmware 
Citrix -> Netscaler gateway firmware 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1040440
https://support.citrix.com/article/CTX232161

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top