Podatność CVE-2018-6943


Publikacja: 2018-02-16

Opis:
core/lib/upload/um-image-upload.php in the UltimateMember plugin 2.0 for WordPress has a cross-site scripting vulnerability because it fails to properly sanitize user input passed to the $temp variable.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
WordPress UltimateMember 2.0 Cross Site Scripting
Aloyce J. Makala...
16.02.2018

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Ultimatemember -> Ultimatemember 

 Referencje:
https://packetstormsecurity.com/files/146403/WordPress-UltimateMember-2.0-Cross-Site-Scripting.html
https://wpvulndb.com/vulnerabilities/9705

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top