Podatność CVE-2018-6980


Publikacja: 2018-11-13   Modyfikacja: 2018-11-14

Opis:
VMware vRealize Log Insight (4.7.x before 4.7.1 and 4.6.x before 4.6.2) contains a vulnerability due to improper authorization in the user registration method. Successful exploitation of this issue may allow Admin users with view only permission to perform certain administrative functions which they are not allowed to perform.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Vmware -> Vrealize log insight 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/105925
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2018-0028.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top