Podatność CVE-2018-7110


Publikacja: 2018-10-17

Opis:
A remote unauthorized disclosure of information vulnerability was identified in HPE Service Governance Framework (SGF) version 4.2, 4.3. A race condition under high load in SGF exists where SGF transferred different parameter to the enabler.

Typ:

CWE-362

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
HPE -> Service governance framework 

 Referencje:
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docLocale=en_US&docId=emr_na-hpesbhf03890en_us

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top