Podatność CVE-2018-7201


Publikacja: 2019-05-22   Modyfikacja: 2019-05-23

Opis:
CSV Injection was discovered in ProjectSend before r1053, affecting victims who import the data into Microsoft Excel.

Typ:

CWE-74

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Projectsend -> Projectsend 

 Referencje:
https://www.projectsend.org/change-log-detail/r1053/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top