Podatność CVE-2018-7202


Publikacja: 2019-05-22

Opis:
An issue was discovered in ProjectSend before r1053. XSS exists in the "Name" field on the My Account page.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Projectsend -> Projectsend 

 Referencje:
https://www.projectsend.org/change-log-detail/r1053/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top