Podatność CVE-2018-7364


Publikacja: 2018-12-07

Opis:
All versions up to ZXINOS-RESV1.01.43 of the ZTE ZXIN10 product European region are impacted by improper access control vulnerability. Due to improper access control to devcomm process, an unauthorized remote attacker can exploit this vulnerability to execute arbitrary code with root privileges.

Typ:

CWE-284

(Improper Access Control)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
ZTE -> Zxin10 

 Referencje:
http://support.zte.com.cn/support/news/LoopholeInfoDetail.aspx?newsId=1009943

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top