Podatność CVE-2018-7427


Publikacja: 2018-10-23   Modyfikacja: 2018-10-24

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Splunk Web in Splunk Enterprise 6.0.x before 6.0.14, 6.1.x before 6.1.13, 6.2.x before 6.2.14, 6.3.x before 6.3.10, 6.4.x before 6.4.7, and 6.5.x before 6.5.3; and Splunk Light before 6.6.0 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Splunk -> Splunk 

 Referencje:
https://www.splunk.com/view/SP-CAAAP5T

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top