Podatność CVE-2018-7431


Publikacja: 2018-10-23   Modyfikacja: 2018-10-24

Opis:
Directory traversal vulnerability in the Splunk Django App in Splunk Enterprise 6.0.x before 6.0.14, 6.1.x before 6.1.13, 6.2.x before 6.2.14, 6.3.x before 6.3.10, 6.4.x before 6.4.6, and 6.5.x before 6.5.3; and Splunk Light before 6.6.0 allows remote authenticated users to read arbitrary files via unspecified vectors.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Splunk -> Splunk 

 Referencje:
https://www.splunk.com/view/SP-CAAAP5T

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top