Podatność CVE-2018-7432


Publikacja: 2018-10-23   Modyfikacja: 2018-10-24

Opis:
Splunk Enterprise 6.2.x before 6.2.14, 6.3.x before 6.3.10, 6.4.x before 6.4.7, and 6.5.x before 6.5.3; and Splunk Light before 6.6.0 allow remote attackers to cause a denial of service via a crafted HTTP request.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Splunk -> Splunk 

 Referencje:
https://www.splunk.com/view/SP-CAAAP5T

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top