Podatność CVE-2018-8029


Publikacja: 2019-05-30

Opis:
In Apache Hadoop versions 3.0.0-alpha1 to 3.1.0, 2.9.0 to 2.9.1, and 2.2.0 to 2.8.4, a user who can escalate to yarn user can possibly run arbitrary commands as root user.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Apache -> Hadoop 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/108518
https://lists.apache.org/thread.html/0b8d58e02dbd0fb8bf7320c514fe58da1d6728bdc150f1ba04e0d9fc@%3Cissues.hbase.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/17084c09e6dedf60efe08028b429c92ffd28aacc28454e4fa924578a@%3Cgeneral.hadoop.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/a0164b87660223a2d491f83c88f905fe1a9fa8dc795148d9b0d968c8@%3Cdev.hbase.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/a97c53a81e639ca2fc7b8f61a4fcd1842c2a78544041244a7c624727@%3Cissues.hbase.apache.org%3E

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top