Podatność CVE-2018-8032


Publikacja: 2018-08-02

Opis:
Apache Axis 1.x up to and including 1.4 is vulnerable to a cross-site scripting (XSS) attack in the default servlet/services.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Apache -> AXIS 

 Referencje:
http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/axis-java-dev/201807.mbox/%3CJIRA.13170716.1531060536000.93536.1531060560060@Atlassian.JIRA%3E
https://issues.apache.org/jira/browse/AXIS-2924
https://lists.apache.org/thread.html/3b89bc9e9d055db7eba8835ff6501f3f5db99d2a0928ec0be9b1d17b@%3Cjava-dev.axis.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/d06ed5e4eeb77d00e8d594ec01ee8ee1cba173a01ac4b18f1579d041@%3Cjava-dev.axis.apache.org%3E

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top