Podatność CVE-2018-8171


Publikacja: 2018-07-10   Modyfikacja: 2018-07-11

Opis:
A Security Feature Bypass vulnerability exists in ASP.NET when the number of incorrect login attempts is not validated, aka "ASP.NET Security Feature Bypass Vulnerability." This affects ASP.NET, ASP.NET Core 1.1, ASP.NET Core 1.0, ASP.NET Core 2.0, ASP.NET MVC 5.2.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> Asp.net core 
Microsoft -> Asp.net mvc 
Microsoft -> Asp.net webpages 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/104659
http://www.securitytracker.com/id/1041267
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2018-8171

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top