Podatność CVE-2018-8311


Publikacja: 2018-07-10   Modyfikacja: 2018-07-11

Opis:
A remote code execution vulnerability exists when Skype for Business and Microsoft Lync clients fail to properly sanitize specially crafted content, aka "Remote Code Execution Vulnerability in Skype For Business and Lync." This affects Skype, Microsoft Lync.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> LYNC 
Microsoft -> Skype for business 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/104624
http://www.securitytracker.com/id/1041259
http://www.securitytracker.com/id/1041260
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2018-8311

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top