Podatność CVE-2018-8600


Publikacja: 2018-11-13   Modyfikacja: 2018-11-14

Opis:
A Cross-site Scripting (XSS) vulnerability exists when Azure App Services on Azure Stack does not properly sanitize user provided input, aka "Azure App Service Cross-site Scripting Vulnerability." This affects Azure App.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> Azure app service on azure stack 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/105893
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2018-8600

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top