Podatność CVE-2018-8892


Publikacja: 2018-12-20

Opis:
A cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in the Management Console of BlackBerry UEM versions earlier than 12.9.1 could allow an attacker to make modifications to the UEM settings in the context of a Management Console administrator.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Blackberry -> Unified endpoint manager 

 Referencje:
http://support.blackberry.com/kb/articleDetail?articleNumber=000054162

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top