Podatność CVE-2018-8922


Publikacja: 2018-06-01

Opis:
Improper access control vulnerability in Synology Drive before 1.0.2-10275 allows remote authenticated users to access non-shared files or folders via unspecified vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Synology -> Drive 

 Referencje:
https://www.synology.com/en-global/support/security/Synology_SA_18_11

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top