Podatność CVE-2018-8925


Publikacja: 2018-06-08

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in admin/user.php in Synology Photo Station before 6.8.5-3471 and before 6.3-2975 allows remote attackers to hijack the authentication of administrators via the (1) username, (2) password, (3) admin, (4) action, (5) uid, or (6) modify_admin parameter.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Synology -> Photo station 

 Referencje:
https://www.synology.com/zh-tw/support/security/Synology_SA_18_15

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top