Podatność CVE-2018-8927


Publikacja: 2018-06-14

Opis:
Improper authorization vulnerability in SYNO.Cal.Event in Calendar before 2.1.2-0511 allows remote authenticated users to create arbitrary events via the (1) cal_id or (2) original_cal_id parameter.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Synology -> Calendar 

 Referencje:
https://www.synology.com/en-global/support/security/Synology_SA_18_16

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top