Podatność CVE-2018-9057


Publikacja: 2018-03-27

Opis:
aws/resource_aws_iam_user_login_profile.go in the HashiCorp Terraform Amazon Web Services (AWS) provider through v1.12.0 has an inappropriate PRNG algorithm and seeding, which makes it easier for remote attackers to obtain access by leveraging an IAM account that was provisioned with a weak password.

Typ:

CWE-332

(Insufficient Entropy in PRNG)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Hashicorp -> Terraform 

 Referencje:
https://github.com/terraform-providers/terraform-provider-aws/pull/3934

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top