Podatność CVE-2018-9106


Publikacja: 2018-03-28

Opis:
CSV Injection (aka Excel Macro Injection or Formula Injection) exists in the export feature in the Acyba AcySMS extension before 3.5.1 for Joomla! via a value that is mishandled in a CSV export.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Acyba -> Acysms 

 Referencje:
https://www.acyba.com/acysms/change-log.html
https://www.exploit-db.com/exploits/44370/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top