Podatność CVE-2018-9129


Publikacja: 2018-08-15

Opis:
ZyXEL ZyWALL/USG series devices have a Bleichenbacher vulnerability in their Internet Key Exchange (IKE) handshake implementation used for IPsec based VPN connections.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Zyxel -> Usg 1100 firmware 
Zyxel -> Zywall vpn 50 firmware 
Zyxel -> Usg 110 firmware 
Zyxel -> Usg 1900 firmware 
Zyxel -> Usg 20w-vpn firmware 
Zyxel -> Usg 20w firmware 
Zyxel -> Usg 2200-vpn firmware 
Zyxel -> Usg 310 firmware 
Zyxel -> Usg 40 firmware 
Zyxel -> Usg 40w firmware 
Zyxel -> Usg 60 firmware 
Zyxel -> Usg 60w firmware 
Zyxel -> Zywall 1100 firmware 
Zyxel -> Zywall 110 firmware 
Zyxel -> Zywall 310 firmware 
Zyxel -> Zywall vpn 100 firmware 
Zyxel -> Zywall vpn 300 firmware 

 Referencje:
ftp://ftp.zyxel.com/USG110/firmware/USG110_4.32(AAPH.0)C0_2.pdf
https://web-in-security.blogspot.com/2018/08/practical-bleichenbacher-attacks-on-ipsec-ike.html
https://www.zyxel.com/support/bleichenbacher_attack_vulnerability.shtml

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top