Podatność CVE-2018-9285


Publikacja: 2018-04-04

Opis:
Main_Analysis_Content.asp in /apply.cgi on ASUS RT-AC66U, RT-AC68U, RT-AC86U, RT-AC88U, RT-AC1900, RT-AC2900, and RT-AC3100 devices before 3.0.0.4.384_10007; RT-N18U devices before 3.0.0.4.382.39935; RT-AC87U and RT-AC3200 devices before 3.0.0.4.382.50010; and RT-AC5300 devices before 3.0.0.4.384.20287 allows OS command injection via the pingCNT and destIP fields of the SystemCmd variable.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
ASUS TM-AC1900 Arbitrary Command Execution
b1ack0wl
13.11.2020

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
ASUS -> Rt-ac66u firmware 
ASUS -> Rt-ac68u firmware 
ASUS -> Rt-ac87u firmware 

 Referencje:
https://fortiguard.com/zeroday/FG-VD-17-216
https://www.fortinet.com/blog/threat-research/fortiguard-labs-discovers-vulnerability-in-asus-router.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top