Podatność CVE-2018-9866


Publikacja: 2018-08-03   Modyfikacja: 2018-08-04

Opis:
A vulnerability in lack of validation of user-supplied parameters pass to XML-RPC calls on SonicWall Global Management System (GMS) virtual appliance's, allow remote user to execute arbitrary code. This vulnerability affected GMS version 8.1 and earlier.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sonicwall -> Global management system 

 Referencje:
https://github.com/rapid7/metasploit-framework/pull/10305
https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2018-0007
https://twitter.com/ddouhine/status/1019251292202586112

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top