Podatność CVE-2019-0096


Publikacja: 2019-05-17

Opis:
Out of bound write vulnerability in subsystem for Intel(R) AMT before versions 11.8.65, 11.11.65, 11.22.65, 12.0.35 may allow an authenticated user to potentially enable escalation of privilege via adjacent network access.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.2/10
6.4/10
5.1/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Intel -> Active management technology 

 Referencje:
https://support.f5.com/csp/article/K84591451
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00213.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top