Podatność CVE-2019-0194


Publikacja: 2019-04-30   Modyfikacja: 2019-05-01

Opis:
Apache Camel's File is vulnerable to directory traversal. Camel 2.21.0 to 2.21.3, 2.22.0 to 2.22.2, 2.23.0 and the unsupported Camel 2.x (2.19 and earlier) versions may be also affected.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Apache -> Camel 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/04/30/2
http://www.securityfocus.com/bid/108181
https://lists.apache.org/thread.html/0a163d02169d3d361150e8183df4af33f1a3d8a419b2937ac8e6c66f@%3Cusers.camel.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/0cb842f367336b352a7548e290116b64b78b8e7b99402deaba81a687@%3Ccommits.camel.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/2318d7f7d87724d8716cd650c21b31cb06e4d34f6d0f5ee42f28fdaf@%3Ccommits.camel.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/45e23ade8d3cb754615f95975e89e8dc73c59eeac914f07d53acbac6@%3Ccommits.camel.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/9a6bc022f7ab28e4894b1831ce336eb41ae6d5c24d86646fe16e956f@%3Ccommits.camel.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/a39441db574ee996f829344491b3211b53c9ed926f00ae5d88943b76@%3Cdev.camel.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/b4014ea7c5830ca1fc28edd5cafedfe93ad4af2d9e69c961c5def31d@%3Ccommits.camel.apache.org%3E

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top