Podatność CVE-2019-0227


Publikacja: 2019-05-01   Modyfikacja: 2019-05-02

Opis:
A Server Side Request Forgery (SSRF) vulnerability affected the Apache Axis 1.4 distribution that was last released in 2006. Security and bug commits commits continue in the projects Axis 1.x Subversion repository, legacy users are encouraged to build from source. The successor to Axis 1.x is Axis2, the latest version is 1.7.9 and is not vulnerable to this issue.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Apache Axis 1.4 Remote Code Execution
David Yesland
11.04.2019

Typ:

CWE-918

CVSS2 => (AV:A/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.4/10
6.4/10
5.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apache -> AXIS 

 Referencje:
https://rhinosecuritylabs.com/application-security/cve-2019-0227-expired-domain-rce-apache-axis/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top