Podatność CVE-2019-0540


Publikacja: 2019-03-05   Modyfikacja: 2019-03-06

Opis:
A security feature bypass vulnerability exists when Microsoft Office does not validate URLs.An attacker could send a victim a specially crafted file, which could trick the victim into entering credentials, aka 'Microsoft Office Security Feature Bypass Vulnerability'.

Typ:

CWE-254

(Security Features)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> Excel viewer 
Microsoft -> Office 
Microsoft -> Office 365 proplus 
Microsoft -> Powerpoint viewer 
Microsoft -> Word viewer 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/106863
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-0540

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top