Podatność CVE-2019-0608


Publikacja: 2019-10-10

Opis:
A spoofing vulnerability exists when Microsoft Browsers does not properly parse HTTP content, aka 'Microsoft Browser Spoofing Vulnerability'. This CVE ID is unique from CVE-2019-1357.

Typ:

CWE-290

(Authentication Bypass by Spoofing)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> EDGE 
Microsoft -> Internet explorer 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-0608

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top