Podatność CVE-2019-0657


Publikacja: 2019-03-05   Modyfikacja: 2019-03-06

Opis:
A vulnerability exists in certain .Net Framework API's and Visual Studio in the way they parse URL's, aka '.NET Framework and Visual Studio Spoofing Vulnerability'.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> .net core 
Microsoft -> .net framework 
Microsoft -> Powershell core 
Microsoft -> Visual studio 2017 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/106890
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0349
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-0657

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top