Podatność CVE-2019-0864


Publikacja: 2019-05-16

Opis:
A denial of service vulnerability exists when .NET Framework improperly handles objects in heap memory, aka '.NET Framework Denial of Service Vulnerability'.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> .net framework 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-0864

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top