Podatność CVE-2019-1006


Publikacja: 2019-07-15

Opis:
An authentication bypass vulnerability exists in Windows Communication Foundation (WCF) and Windows Identity Foundation (WIF), allowing signing of SAML tokens with arbitrary symmetric keys, aka 'WCF/WIF SAML Token Authentication Bypass Vulnerability'.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> .net framework 
Microsoft -> Identitymodel 
Microsoft -> Sharepoint enterprise server 
Microsoft -> Sharepoint foundation 
Microsoft -> Sharepoint server 
Microsoft -> Windows 10 
Microsoft -> Windows 7 
Microsoft -> Windows 8.1 
Microsoft -> Windows rt 8.1 
Microsoft -> Windows server 2008 
Microsoft -> Windows server 2012 
Microsoft -> Windows server 2016 
Microsoft -> Windows server 2019 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-1006

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top