Podatność CVE-2019-10064


Publikacja: 2020-02-28

Opis:
hostapd before 2.6, in EAP mode, makes calls to the rand() and random() standard library functions without any preceding srand() or srandom() call, which results in inappropriate use of deterministic values. This was fixed in conjunction with CVE-2016-10743.

Typ:

CWE-331

(Insufficient Entropy)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
W1.fi -> Hostapd 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/156573/Hostapd-Insufficient-Entropy.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2020/Feb/26
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2020/02/27/1
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2020/02/27/2
https://w1.fi/cgit/hostap/commit/?id=98a516eae8260e6fd5c48ddecf8d006285da7389

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top