Podatność CVE-2019-1010183


Publikacja: 2019-07-25

Opis:
serde serde_yaml 0.6.0 to 0.8.3 is affected by: Uncontrolled Recursion. The impact is: Denial of service by aborting. The component is: from_* functions (all deserialization functions). The attack vector is: Parsing a malicious YAML file. The fixed version is: 0.8.4 and later.

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Serde-yaml project -> Serde-yaml 

 Referencje:
https://github.com/dtolnay/serde-yaml/pull/105

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top