Podatność CVE-2019-1010294


Publikacja: 2019-07-15

Opis:
Linaro/OP-TEE OP-TEE 3.3.0 and earlier is affected by: Rounding error. The impact is: Potentially leaking code and/or data from previous Trusted Application. The component is: optee_os. The fixed version is: 3.4.0 and later.

Typ:

CWE-189

(Numeric Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Linaro -> Op-tee 

 Referencje:
https://github.com/OP-TEE/optee_os/commit/7e768f8a473409215fe3fff8f6e31f8a3a0103c6

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top