Podatność CVE-2019-10272


Publikacja: 2019-04-30

Opis:
An issue was discovered in Weaver e-cology 9.0. There is a CRLF Injection vulnerability via the /workflow/request/ViewRequestForwardSPA.jsp isintervenor parameter, as demonstrated by the %0aSet-cookie: substring.

Typ:

CWE-93

(Improper Neutralization of CRLF Sequences ('CRLF Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Weaver -> E-cology 

 Referencje:
https://expzh.com/Weaver-e-cology9.0-CRLF-Injection.pdf
https://www.weaver.com.cn/cs/securityDownload.asp

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top