Podatność CVE-2019-10345


Publikacja: 2019-07-31

Opis:
Jenkins Configuration as Code Plugin 1.20 and earlier did not treat the proxy password as a secret to be masked when logging or encrypted for export.

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Configuration as code 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/07/31/1
https://jenkins.io/security/advisory/2019-07-31/#SECURITY-1303

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top