Podatność CVE-2019-10362


Publikacja: 2019-07-31

Opis:
Jenkins Configuration as Code Plugin 1.24 and earlier did not escape values resulting in variable interpolation during configuration import when exporting, allowing attackers with permission to change Jenkins system configuration to obtain the values of environment variables.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Jenkins -> Configuration as code 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/07/31/1
https://jenkins.io/security/advisory/2019-07-31/#SECURITY-1446

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top