Podatność CVE-2019-10499


Publikacja: 2019-09-30

Opis:
Improper validation of read and write index of tx and rx fifo`s before using for data copy from fifo can lead to out-of-bound access. in Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking in IPQ4019, IPQ8064, IPQ8074, QCS405, SD 665, SD 675, SD 730, SD 855

Typ:

CWE-129

(Improper Validation of Array Index)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Ipq4019 firmware 
Qualcomm -> Ipq8064 firmware 
Qualcomm -> Ipq8074 firmware 
Qualcomm -> Qcs405 firmware 
Qualcomm -> Sd 665 firmware 
Qualcomm -> Sd 675 firmware 
Qualcomm -> Sd 730 firmware 
Qualcomm -> Sd 855 firmware 

 Referencje:
https://www.codeaurora.org/security-bulletin/2019/08/05/august-2019-code-aurora-security-bulletin

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top