Podatność CVE-2019-10509


Publikacja: 2019-09-30

Opis:
Device record of the pairing device used after free during ACL disconnection in Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables in MSM8909W, MSM8996AU, QCA6574AU, QCS405, QCS605, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 439 / SD 429, SD 450, SD 625, SD 632, SD 636, SD 665, SD 675, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 730, SD 820, SD 820A, SD 835, SD 845 / SD 850, SD 855, SDA660, SDM439, SDM630, SDM660, Snapdragon_High_Med_2016

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Sd 665 firmware 
Qualcomm -> Snapdragon high med 2016 firmware 
Qualcomm -> Msm8909w firmware 
Qualcomm -> Sd 670 firmware 
Qualcomm -> Msm8996au firmware 
Qualcomm -> Sd 675 firmware 
Qualcomm -> Qca6574au firmware 
Qualcomm -> Sd 710 firmware 
Qualcomm -> Qcs405 firmware 
Qualcomm -> Sd 712 firmware 
Qualcomm -> Qcs605 firmware 
Qualcomm -> Sd 730 firmware 
Qualcomm -> Sd 425 firmware 
Qualcomm -> Sd 820 firmware 
Qualcomm -> Sd 427 firmware 
Qualcomm -> Sd 820a firmware 
Qualcomm -> Sd 429 firmware 
Qualcomm -> Sd 835 firmware 
Qualcomm -> Sd 430 firmware 
Qualcomm -> Sd 845 firmware 
Qualcomm -> Sd 435 firmware 
Qualcomm -> Sd 850 firmware 
Qualcomm -> Sd 439 firmware 
Qualcomm -> Sd 855 firmware 
Qualcomm -> Sd 450 firmware 
Qualcomm -> Sda660 firmware 
Qualcomm -> Sd 625 firmware 
Qualcomm -> Sdm439 firmware 
Qualcomm -> Sd 632 firmware 
Qualcomm -> Sdm630 firmware 
Qualcomm -> Sd 636 firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 

 Referencje:
https://www.codeaurora.org/security-bulletin/2019/08/05/august-2019-code-aurora-security-bulletin

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top