Podatność CVE-2019-10510


Publikacja: 2019-09-30

Opis:
BT process died and BT toggled due to null pointer dereference when invalid vendor pass through command sent from remote in Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music in QCS405, QCS605, SD 636, SD 675, SD 730, SD 820A, SD 835, SD 845 / SD 850, SD 855, SDM630, SDM660

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
8.5/10
7.8/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Qcs405 firmware 
Qualcomm -> Qcs605 firmware 
Qualcomm -> Sd 636 firmware 
Qualcomm -> Sd 675 firmware 
Qualcomm -> Sd 730 firmware 
Qualcomm -> Sd 820a firmware 
Qualcomm -> Sd 835 firmware 
Qualcomm -> Sd 845 firmware 
Qualcomm -> Sd 850 firmware 
Qualcomm -> Sd 855 firmware 
Qualcomm -> Sdm630 firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 

 Referencje:
https://www.codeaurora.org/security-bulletin/2019/08/05/august-2019-code-aurora-security-bulletin

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top