Podatność CVE-2019-10538


Publikacja: 2019-09-30

Opis:
Lack of check of address range received from firmware response allows modem to respond arbitrary pages into its address range which can compromise HLOS in Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables in MSM8909W, MSM8996AU, QCS405, QCS605, Qualcomm 215, SD 425, SD 439 / SD 429, SD 450, SD 625, SD 632, SD 636, SD 665, SD 675, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 730, SD 820A, SD 845 / SD 850, SD 855, SDA660, SDM439, SDM660, SDX20, SDX24

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Sd 710 firmware 
Qualcomm -> Msm8909w firmware 
Qualcomm -> Sd 712 firmware 
Qualcomm -> Msm8996au firmware 
Qualcomm -> Sd 730 firmware 
Qualcomm -> Qcs405 firmware 
Qualcomm -> Sd 820a firmware 
Qualcomm -> Qcs605 firmware 
Qualcomm -> Sd 845 firmware 
Qualcomm -> Qualcomm 215 firmware 
Qualcomm -> Sd 850 firmware 
Qualcomm -> Sd 425 firmware 
Qualcomm -> Sd 855 firmware 
Qualcomm -> Sd 429 firmware 
Qualcomm -> Sda660 firmware 
Qualcomm -> Sd 439 firmware 
Qualcomm -> Sdm439 firmware 
Qualcomm -> Sd 450 firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 
Qualcomm -> Sd 625 firmware 
Qualcomm -> Sdx20 firmware 
Qualcomm -> Sd 632 firmware 
Qualcomm -> Sdx24 firmware 
Qualcomm -> Sd 636 firmware 
Qualcomm -> Sd 665 firmware 
Qualcomm -> Sd 670 firmware 
Qualcomm -> Sd 675 firmware 

 Referencje:
https://www.codeaurora.org/security-bulletin/2019/08/05/august-2019-code-aurora-security-bulletin

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top