Podatność CVE-2019-10540


Publikacja: 2019-09-30

Opis:
Buffer overflow in WLAN NAN function due to lack of check of count value received in NAN availability attribute in Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer Electronics Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking in IPQ8074, MSM8996AU, QCA6174A, QCA6574AU, QCA8081, QCA9377, QCA9379, QCS404, QCS405, QCS605, SD 636, SD 665, SD 675, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 730, SD 820, SD 835, SD 845 / SD 850, SD 855, SD 8CX, SDA660, SDM630, SDM660, SXR1130

Typ:

CWE-120

(Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Sd 712 firmware 
Qualcomm -> Ipq8074 firmware 
Qualcomm -> Sd 730 firmware 
Qualcomm -> Msm8996au firmware 
Qualcomm -> Sd 820 firmware 
Qualcomm -> Qca6174a firmware 
Qualcomm -> Sd 835 firmware 
Qualcomm -> Qca6574au firmware 
Qualcomm -> Sd 845 firmware 
Qualcomm -> Qca8081 firmware 
Qualcomm -> Sd 850 firmware 
Qualcomm -> Qca9377 firmware 
Qualcomm -> Sd 855 firmware 
Qualcomm -> Qca9379 firmware 
Qualcomm -> Sd 8cx firmware 
Qualcomm -> Qcs404 firmware 
Qualcomm -> Sda660 firmware 
Qualcomm -> Qcs405 firmware 
Qualcomm -> Sdm630 firmware 
Qualcomm -> Qcs605 firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 
Qualcomm -> Sd 636 firmware 
Qualcomm -> Sxr1130 firmware 
Qualcomm -> Sd 665 firmware 
Qualcomm -> Sd 670 firmware 
Qualcomm -> Sd 675 firmware 
Qualcomm -> Sd 710 firmware 

 Referencje:
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top