Podatność CVE-2019-10678


Publikacja: 2019-03-31   Modyfikacja: 2019-04-01

Opis:
Domoticz before 4.10579 neglects to categorize \n and \r as insecure argument options.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Domoticz 4.10577 Unauthenticated Remote Command Execution
Fabio Carretto
01.05.2019

Typ:

CWE-93

(Improper Neutralization of CRLF Sequences ('CRLF Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Domoticz -> Domoticz 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/152678/Domoticz-4.10577-Unauthenticated-Remote-Command-Execution.html
https://github.com/domoticz/domoticz/commit/2119afbe74ee0c914c1d5c4c859c594c08b0ad42
https://www.exploit-db.com/exploits/46773/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top