Podatność CVE-2019-10709


Publikacja: 2019-09-04

Opis:
AsusPTPFilter.sys on Asus Precision TouchPad 11.0.0.25 hardware has a Pool Overflow associated with the \\.\AsusTP device, leading to a DoS or potentially privilege escalation via a crafted DeviceIoControl call.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Asus Precision TouchPad 11.0.0.25 Denial Of Service / Privilege Escalation
Athanasios Tserp...
01.09.2019

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
ASUS -> Precision touchpad 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/154259/Asus-Precision-TouchPad-11.0.0.25-Denial-Of-Service-Privilege-Escalation.html
https://blog.telspace.co.za/2019/08/tsa-2019-001-asus-precision-touchpad.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top