Podatność CVE-2019-10719


Publikacja: 2019-06-21

Opis:
BlogEngine.NET 3.3.7.0 and earlier allows Directory Traversal and Remote Code Execution because file creation is mishandled, related to /api/upload and BlogEngine.NET/AppCode/Api/UploadController.cs. NOTE: this issue exists because of an incomplete fix for CVE-2019-6714.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
BlogEngine.NET 3.3.7 Directory Traversal / Remote Code Execution
Aaron Bishop
19.06.2019

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Dotnetblogengine -> Blogengine.net 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/153347/BlogEngine.NET-3.3.6-3.3.7-dirPath-Directory-Traversal-Remote-Code-Execution.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2019/Jun/26
https://www.securitymetrics.com/blog/BlogEngineNET-Directory-Traversal-Remote-Code-Execution-CVE-2019-10719-CVE-2019-10720

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top