Podatność CVE-2019-10981


Publikacja: 2019-05-31   Modyfikacja: 2019-06-01

Opis:
In Vijeo Citect 7.30 and 7.40, and CitectSCADA 7.30 and 7.40, a vulnerability has been identified that may allow an authenticated local user access to Citect user credentials.

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Schneider-electric -> Citectscada 
Schneider-electric -> Scada expert vijeo citect 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/108543
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-150-01
https://security.cse.iitk.ac.in/responsible-disclosure
https://sw.aveva.com/hubfs/assets-2018/pdf/security-bulletin/SecurityAdvisory_LFSec136.pdf

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top