Podatność CVE-2019-11205


Publikacja: 2019-05-14   Modyfikacja: 2019-05-15

Opis:
The web server component of TIBCO Software Inc.'s TIBCO Spotfire Analytics Platform for AWS Marketplace, and TIBCO Spotfire Server contains vulnerabilities that theoretically allow reflected cross-site scripting (XSS) attacks. Affected releases are TIBCO Software Inc.'s TIBCO Spotfire Analytics Platform for AWS Marketplace: 7.14.0; 7.14.1; 10.0.0; 10.0.1; 10.1.0; 10.2.0, and TIBCO Spotfire Server: 7.14.0; 10.0.0; 10.0.1; 10.1.0; 10.2.0.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Tibco -> Spotfire analytics platform for aws 
Tibco -> Spotfire server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/108384
http://www.tibco.com/services/support/advisories
https://www.tibco.com/support/advisories/2019/05/tibco-security-advisory-may-14-2019-tibco-spotfire-server-2019-11205

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top