Podatność CVE-2019-11236


Publikacja: 2019-04-15

Opis:
In the urllib3 library through 1.24.1 for Python, CRLF injection is possible if the attacker controls the request parameter.

Typ:

CWE-93

(Improper Neutralization of CRLF Sequences ('CRLF Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Python -> Urllib3 

 Referencje:
https://github.com/urllib3/urllib3/issues/1553
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/06/msg00016.html
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/R62XGEYPUTXMRHGX5I37EBCGQ5COHGKR/
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/TBI45HO533KYHNB5YRO43TBYKA3E3VRL/
https://usn.ubuntu.com/3990-1/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top