Podatność CVE-2019-11361


Publikacja: 2020-03-19

Opis:
Zoho ManageEngine Remote Access Plus 10.0.258 does not validate user permissions properly, allowing for privilege escalation and eventually a full application takeover.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine remote access plus 

 Referencje:
https://www.manageengine.com/remote-desktop-management/knowledge-base/elevation-of-privilege.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top